พระเครื่อง เช่าพระเครื่อง บูชาพระเครื่อง คือ อะไร? | โปรโมทเว็บไซต์
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

พระเครื่อง คือ อะไร?เช่าพระเครื่อง บูชาพระเครื่อง เป็นเรื่องงมงาย หรือไม่? พระเครื่อง มีมาสมัยใด? : พระเครื่อง หรือ “พระพิมพ์ “ นั้นจริงๆ แล้วเกิด ขึ้นมา ประมาณ 1000 กว่าปี ร่วม 2000 ปีแล้ว พระเครื่ององค์ แรกๆ นั้น จะเป็น “พระกริ่ง” หรือ พระไภสัชยคุรุ หรือ พระพุทธเจ้าหมอ นั้นเอง แต่ในประเทศไทยนั้นเริ่มนิยม พระเครื่องกัน ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีการนำพระเครื่องมาแขวนคอ หรือห้อยคอ พกติดตัวกันแล้ว ในปัจจุบัน คนไทย นิยมพระเครื่องกันมาก และสร้างพระ เครื่องกันมากเช่นกัน สำหรับผม มองพระ เครื่อง ไม่ใช่เรื่องงมงาย ไร้สาระ เพราะอะไรนั้น จะได้กล่าวดังต่อไปนี้ เราสร้างและมี(สะสม)พระเครื่อง เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ดังต่อไปนี้ใครโหวตให้เว็บนี้

 1. Avatar amulet
 2. Avatar themeforfun
 3. Avatar ksakda
 4. Avatar TTZA11
 5. Avatar PLAIROAAIOA
 6. Avatar frayou
 7. Avatar TROAEWOYAW
 8. Avatar snaioaoiay8
 9. Avatar laurenelk
 10. Avatar londonshell
 11. Avatar flirew
 12. Avatar Swaiirarew007
 13. Avatar postchoway100
 14. Avatar drayew
 15. Avatar strayoa
 16. Avatar SKIRAWEWAI
 17. Avatar Swairow
 18. Avatar WREAAW
 19. Avatar antispleaoi
 20. Avatar ronbutterfly
 21. Avatar aliciapanda
 22. Avatar FRAWOU
 23. Avatar shoyaw
 24. Avatar Subshowoaouar
 25. Avatar prosquorea10
 26. Avatar WHOWAY
 27. Avatar SPRAIREA420
 28. Avatar Antiscoyea
 29. Avatar russellnase
 30. Avatar Swouaioioy
 31. Avatar yolandayellow
 32. Avatar jesusand
 33. Avatar garydeer
 34. Avatar kimpartridge
 35. Avatar sprowoi
 36. Avatar wriroa16
 37. Avatar Choair8
 38. Avatar unthoyoaoyaw
 39. Avatar misspreaairaro
 40. Avatar graworouaw12
 41. Avatar Thoaorirew
 42. Avatar PREFLORAWOYAY0
 43. Avatar evanmusk
 44. Avatar joanmosquito
 45. Avatar lowellwolf
 46. Avatar healthtread
 47. Avatar claudiawhite
 48. Avatar yahirmedaka
 49. Avatar paulbarfish
 50. Avatar joebatfish
 51. Avatar Twaroi
 52. Avatar FLAIAYEAOR50
 53. Avatar squirarorair
 54. Avatar nolansalmon
 55. Avatar CLOWAWOYAR
 56. Avatar flaioaayoy
 57. Avatar shaiayairay
 58. Avatar substroyoa
 59. Avatar sleaairawor
 60. Avatar ANTISCEAAW9
 61. Avatar orionsnail
 62. Avatar TWOIIR
 63. Avatar Disblawoi
 64. Avatar PRECREWIR
 65. Avatar Twoioa
 66. Avatar Misswharair
 67. Avatar mrcrawor
 68. Avatar Frowoyeaaw
 69. Avatar presnoyaroiair
 70. Avatar sleway
 71. Avatar FROAEA
 72. Avatar AUTOTREWAIR
 73. Avatar damoncrow
 74. Avatar GRAROROROA
 75. Avatar williamsteal
 76. Avatar jadenriffle
 77. Avatar SUBWROIOYAIRAY
 78. Avatar trevorkuhli
 79. Avatar GLOIOA
 80. Avatar squairoaoroa
 81. Avatar blewoa50
 82. Avatar skairaw1776
 83. Avatar scheaair11
 84. Avatar SPLAROI
 85. Avatar Thraway
 86. Avatar postslairor
 87. Avatar charaiiroi
 88. Avatar autoshayoa2012
 89. Avatar Mrshriroioiea
 90. Avatar sofiajohn
 91. Avatar ianpartridge
 92. Avatar gavinbarb
 93. Avatar monicaworld
 94. Avatar kamilasnort
 95. Avatar unskeaoiirar
 96. Avatar Smarai
 97. Avatar skyestar
 98. Avatar GROAAW1
 99. Avatar BLOYAYORAW
 100. Avatar postwrewea
 101. Avatar postshaiair
 102. Avatar STAIROI1812
 103. Avatar unchoiai
 104. Avatar cheryltickle
 105. Avatar jaimekani
 106. Avatar stiroiowew
 107. Avatar rebeccajack
 108. Avatar briraioyew5
 109. Avatar snouar
 110. Avatar Shreaayawoy
 111. Avatar Disstrewar
 112. Avatar BLAIORARAR
 113. Avatar Ploiow
 114. Avatar mrstoiarorair
 115. Avatar Slarir6
 116. Avatar opaltehran
 117. Avatar Draiew
 118. Avatar Stiroa
 119. Avatar Refraiair
 120. Avatar postshoiouoyow
 121. Avatar unfrarew6
 122. Avatar mrclirou
 123. Avatar SCHOREWAYOW
 124. Avatar chawou
 125. Avatar SNAIRAW7
 126. Avatar proskewea
 127. Avatar blouair
 128. Avatar TWIROAOIOW420
 129. Avatar frowew007
 130. Avatar autodroioa
 131. Avatar slowarirai5
 132. Avatar SPROYIRAIAY
 133. Avatar CRAWOU
 134. Avatar Rescayea1812
 135. Avatar rexmoscow
 136. Avatar rubycroaker
 137. Avatar danemace
 138. Avatar danawoody
 139. Avatar mailboxlock
 140. Avatar Staroaaiow18
 141. Avatar SKAROIIRAR
 142. Avatar reslouea11
 143. Avatar clayoweaay
 144. Avatar disproyir3
 145. Avatar uncharaw5
 146. Avatar flewor14
 147. Avatar MRSWOIOA
 148. Avatar STAIROW24
 149. Avatar chewaw
 150. Avatar PREBROYOUOUIR
 151. Avatar Subthoiouayoa3
 152. Avatar CROAOY100
 153. Avatar Swoyirairew
 154. Avatar swoiou
 155. Avatar Drouoi
 156. Avatar Misssplouir
 157. Avatar rescrouay
 158. Avatar DISWHOAAIR
 159. Avatar SQUIROROAOI
 160. Avatar FRIREWOWAR
 161. Avatar CLEWOAAWAY5
 162. Avatar Gloworaror
 163. Avatar chairoiayai
 164. Avatar proprairoy
 165. Avatar Scorir
 166. Avatar resloiea
 167. Avatar RESTREAOW
 168. Avatar danielmango
 169. Avatar Missslouir8
 170. Avatar draror
 171. Avatar WROWAIRARIR18
 172. Avatar greeneshadow
 173. Avatar autobreairoyay
 174. Avatar trareairew
 175. Avatar SPLOUAR
 176. Avatar twoaairairir
 177. Avatar missswawew9
 178. Avatar misssquouir
 179. Avatar Skaiair
 180. Avatar CREWOU
 181. Avatar SWIROW
 182. Avatar TWOYAR25
 183. Avatar Glawea8
 184. Avatar croyorayair181
 185. Avatar Prespoaou
 186. Avatar swouoa1
 187. Avatar CRAWOA
 188. Avatar trowaw24
 189. Avatar SPROWAWARAW
 190. Avatar DROAEA
 191. Avatar AUTOBRAROIAYOI
 192. Avatar SUBCHEAAY
 193. Avatar slawaw
 194. Avatar Plaiar
 195. Avatar PLAYOAIROY
 196. Avatar STAYOY
 197. Avatar blewow
 198. Avatar screaoy
 199. Avatar shraway
 200. Avatar protwowar
 201. Avatar unwrowair
 202. Avatar Splairar50
 203. Avatar BRARAIROYIR007


Pligg คือ เว็บโซเชียลบุ๊คมาร์คกิ้งแบบโอเพ็นซอร์ส